Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Letadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LL2 Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Letová způsobilost letadel - základní pojmy používané v prostředí technického provozu letadel. Zodpovědnost a povinnosti výrobce, odborného dozoru a provozovatele. Legislativní požadavky letové způsobilosti na mezinárodní a národní úrovni. Statická pevnost a standardizace v této disciplíně. Aeroelasticita, inherentní a provozní spolehlivost. Únavová pevnost letadel a predikce provozních rezurzů.

Požadavky:

technická mechanika a pružnost, aeromechanika, matematické metody pravděpodobnosti a statistiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Odborné rozhodování v problematice letové způsobilosti letadel. Pensum vědomostí potřebných na posuzování stavu letadlové techniky v prostředí provozovatele letadel. Zaměření na znalosti vyžadované v technickém managementu provozovatele letadel a technického provozu letadel.

Studijní materiály:

Beňo L.: Lietadlá, vysokoškolská učebnica, Bratislava, Praha, Alfa + SNTL 1988

Schindler J.: Letová způsobilost a spolehlivost, skriptum, Praha, ČVUT 1982

Přredpisy: Part 21, Part 26, EU-OPS

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24050005.html