Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Přesnost měření a zpracování dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11PMZD KZ 2 1+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Předmět seznamující studenty s aktuálním stavem měření, zejména s metodikou měření a s odhadem přesnosti. Zavádí se nejistota měřené veličiny, standardní kombinovaná nejistota a rozšířená nejistota. Aplikace výpočtu nejistot na přímo a nepřímo měřené veličiny s příkladem zpracování kalibračního měření. Matematické zpracování dat, lineární regrese.

Požadavky:

Základy popisné statistiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti z oboru sběru a zpracování dopravních dat, znalost rozdílných technologií, počínaje standardními indukčními smyčkami po nové technologie, např. videodetekci či laserové detektory. Znalost základních principů těchto detektorů. ,

Studijní materiály:

W. Klosgen, J. Zytkov :Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery,Oxford University Press, 2002D. Pyle: Data Preparation for Data Mining,Morgan Kaufmann,1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24048405.html