Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Jazyk - francouzština 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15J1F8 Z,ZK 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Výuka dvou cizích jazyků se zaměřením na komunikační dovednosti a odbornou problematiku.<br>     Zkouška ze zvoleného jazyka koncem 4. a 8. semestru, u oboru TL pouze z angličtiny koncem 4. semestru, u oboru PP pouze z angličtiny koncem 4. a 6. semestru.<br>     Výuka anglického, německého, francouzského a ruského jazyka ve skupinách podle pokročilosti probíhá rovněž v multimediální jazykové laboratoři.

Požadavky:

Absolvování předchozího zápočtu nebo zvládnutí odpovídajícího učiva.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Jazykové struktury a komunikativní dovednosti, prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou, četba odborných textů - dle úrovně jazykové skupiny.

Studijní materiály:

M. Pravdová, Francouzština pro začátečníky, Leda 1994, M. Pravdová, Mluvená francouzština, Academia Praha 1997, Alena Tionová a kol., Francouzština pro pokročilé, Leda Praha 2000, J. Janešová,L. Prokopová, Česko-francouzská konverzace, Leda Praha 1999, O. Velíšková, E. Špinková, Parlons francais, Leda Praha 1998, tisk, internet.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24046105.html