Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Železniční provoz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZPV Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Výuka předmětu je zaměřena do jednotlivých dílčích okruhů, zaměřených na problematiku právních norem v oblasti železniční dopravy, tj. Zákon o drahách a Dopravní řád drah, na problematiku mechaniky jízdy železničních vozidel, na problematiku technologie provozních procesů železničních stanic a technologie řízení provozu drážní dopravy v mezistaničních úsecích, na problematiku sestavy grafikonu vlakové dopravy a určování propustné výkonnosti železničních stanic a tratí a na problematiku vlečkového provozu. Pozornost je věnována i integrovaným přepravním systémům jednak v nákladní a jednak v osobní dopravě.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti základů železničního provozu na železničních tratích a činností v železničních stanicích, které souvisejí s jízdou vlaku.

Studijní materiály:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel, Dopravní řád drah - vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel, Keclík J., Mechanika železničního provozu, Mojžíš V., Molková T., Technologie a řízení dopravy I, Pradubice, skripta DFJP, 2002, Vonka J., Molková T., Široký J, Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice, skripta DFJP, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24041805.html