Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Speciální materiály a technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SMT Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní pojmy a rozdělení materiálů. Polovodiče. Keramické materiály. Materiály s tvarovou pamětí. Nanotechnologie. Vlastnosti a použití kompozitních materiálů.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat přehled o specielních materiálech; zvláštní druhy oceli, kompozita, polymery, keramika.

Studijní materiály:

Agarwal D. B., Broutman J. L., Vláknové kompozity, Praha, SNTL, 1987, Askeland D. R., The Science and Engineering of Materials, Chapman & Hall, 1996 (SI Edition), Hippel A. R., Molekulová fyzika hmoty, Praha, SNTL, 1963, Meissner B., Zilvar V., Fyzika polymerů, Praha, SNTL, 1987, oBareš R. A.: Kompozitní materiály, Praha, SNTL, 1988, oŠesták J. A. a kol.: Speciální technologie a materiály, Praha, Academia Praha, 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24037605.html