Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy dopravního inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZDIR Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Vývoj a jednotlivé druhy dopravy, jejich základní terminologie a charakteristiky. Vztahy mezi dopravou a územím. Dopravní průzkumy a měření. Kvantifikace dopravních nároků. Fáze dopravní prognózy. Hromadná doprava a městská hromadná doprava. Železniční doprava, její vývoj a tendence. Vodní, kombinovaná a letecká doprava. Poslání a smysl územního plánování, územně plánovací dokumentace.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost vývoje a specifik jednotlivých druhů dopravy. Zásady návrhu liniových staveb. Základy územního plánování.

Studijní materiály:

Kočárková D, Slabý P., Kocourek J., Jacura M., Základy dopravního inženýrství, ČVUT 2004, Pipková B., Ježková J., Šálek B., Kaun M., Pomůcka ke cvičení z předmětu ZDI a DS, Praha, ČVUT, 1996, Kaun M., Kubát B., Pozemní komunikace a železniční stavby, Praha, ČVUT, 1999, Kaun M., Letiště, Praha, ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24034705.html