Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Geometrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11GMR Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Základní zobrazovací metody - kótované promítání, Mongeova projekce, pravoúhlá axonometrie a lineární perspektiva. Topografické plochy - spád křivky, spád plochy, plochy konstantního spádu, zasazení objektu do terénu. Technické křivky - přechodnice, šroubovice, kuželosečky, evoluta, evolventa, ekvidistanta. Kinematická geometrie v rovině. Rotační a šroubové plochy - tečná rovina a normála plochy, řez plochy rovinou, průniky rotačních ploch, diferenciální geometrie křivek, klotoida.

Požadavky:

středoškolská matematika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základy zobrazovacích metod - Mongeovy projekce, kosoúhlého promítání a lineární perspektivy. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací. Zobrazovací rovnice jednoduchých kartografických zobrazení, příklady azimutálních, válcových a kuželových kartografických zobrazení.

Studijní materiály:

Kargerová M., Mertl P.: Geometrie, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996, Kargerová M., Mertl P.: Úlohy na cvičení z geometrie, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1998, Kargerová M.: Deskriptivní geometrie pro technické školy vysoké, vyšší a střední, Montanex, 1997, oKargerová M., Mertl P.: Konstruktivní geometrie, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2000, oKriegelstein E., Kriegelstein M.: Deskriptivní geometrie 2, Praha, Geodetický a kartografický podnik, 1988

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24034505.html