Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Czech/Foreign Language 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104CL2 Z,ZK 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

V kurzu je kladen důraz na komunikativní přístup k jazyku. Jednotlivé hodiny jsou primárně rozděleny na základě jednotícího tématu, jež doplňují komunikační funkce. Další odpovídající jazykové aspekty (gramatika, slovní zásoba, výslovnost, jazykové funkce a řečové dovednosti) vyplývají z daných komunikačních potřeb.

Kromě komunikace v běžných situacích, jsou daná témata prohloubena a více zaměřena na univerzitní prostředí.

Kurz češtin je určen pro studenty anglického programu, kteří již mají základy českého jazyka, tj. jsou mezi úrovní A1/A2.

Cílem výuky je zvládnutí inventáře jazykových prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích praktického a univerzitního prostředí.

Cílová úroveň dle SERRJ: A2

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Požadavky:

104CZL1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky je zvládnutí inventáře jazykových prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích praktického a univerzitního prostředí.

Studijní materiály:

?Rešková I., Pintarová M.: Communicative Czech Intermadiate, Rešková, Brno, 2009, ISBN 80-902180-9-1

?Holá L.: Czech Express 2, Nakladatelství Akropolis, Praha, 2006, ISBN 80-86903-24-9

:Studijní materiály rozdávány vyučujícím

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2402906.html