Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11FZ2 Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

§§§§lený elektrický proud, stacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce, elektromagnetické pole, Maxwellovy rovnice, světlo, geometrická a vlnová optika, kvantové vlastnosti záření, interakce záření s látkou, úvod do kvantování, vodíkový atom, víceelektronové atomy, atomové jádro.

Požadavky:

Sestavení a řešení pohybových rovnic pro jednoduché druhy pohybů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Sestavení a řešení pohybové rovnice pro nabitou částici v elektromagnetickém poli. Seznámení se s problematikou optiky a moderní fyziky.

Studijní materiály:

Nováková D., Malá Z., Novák R., Fyzika II, Praha, skriptum ČVUT, 2004; Nováková D., Malá Z., Laboratorní cvičení z Fyziky II, Praha, skriptum ČVUT, 2004, Malá Z., Budinská Z., Králová R., Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2002, Halliday D., Resnick R., Walker J., Fyzika, Vutium a Prometheus, Brno, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23933305.html