Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řídící a elektronické systémy vozidel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y1RE KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Jiří First, Josef Mík
Cvičící:
Jiří First, Josef Mík
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Základní pojmy z regulační techniky. Nástroje pro analytické řešení, popis lineárních systémů. Základní typy regulátorů (PID), vlastnosti, výhody, nevýhody, funkce. Řízení konvenčních a hybridních pohonů. Elektrické pohony. Vozidlové komunikační sběrnice (CAN, LIN, FlexRay, ISObus, Protokol KWP2000, ... atd.). Vozidlové elektronické řídící, bezpečnostní, sdělovací a komfortní systémy.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Detailně představit studentům elektronické prvky a systémy užívané v moderních vozidlech především v oblasti silniční dopravy.

Studijní materiály:

Vysoký P.: Systémy řízení dopravních prostředků, Skripta ČVUT FD 2004.

Balátě J.: Automatické řízení. BEN, Praha, 2003.

Voženílek P., Novotný V., Mindl P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2007

Javůrek J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Grada. 2003

Vlk F.: Elektrická zařízení motorových vozidel.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2381406.html