Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Výuka v terénu z inženýrské geodézie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154VTIG KZ 4 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Tomáš Jiřikovský (gar.), Martin Štroner (gar.), Tomáš Křemen
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, přesná výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

Požadavky:

154ING2 - zápočet

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Praktická aplikace teoretických poznatků získaných na přednáškách a cvičení předmětů inženýrské geodézie se zaměřením na přesné postupy měření a přístroje.

Studijní materiály:

BAJER, M.- PROCHÁZKA,J.:Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23758205.html