Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Podpovrchová hydrologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141PHL ZK 4 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Hydraulické charakteristiky pórovitého prostředí, řídící rovnice proudění vody, počáteční a okrajové podmínky; Infiltrace, redistribuce, evaporace, průsak, kapilární vzlínání, hypodermický odtok; Proudění v nasycených formacích; Transport kontaminantů, hydrodynamická disperze, řídící rovnice transportu, počáteční a okrajové podmínky, nekonzervativní transport.

[1] WWW stránky předmětu viz http://hydrology.fsv.cvut.cz

[2] Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, ČVUT Praha, 1998.

[3] Hillel D.: Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998.

[4] Bear J.: Modeling Groundwater Flow and Pollution, Kluwer, 1987.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumění základním metodám, nezbytným pro kvantitativní popis procesů spojených s prouděním vody a transportem kontaminantů v přírodních pórovitých formacích.

Studijní materiály:

WWW stránky předmětu viz http://hydrology.fsv.cvut.cz

Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, ČVUT Praha, 1998.

Hillel D.: Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998.

Bear J.: Modeling Groundwater Flow and Pollution, Kluwer, 1987.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23717905.html