Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Havárie a životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144HZP Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Bronislava Rohanová (gar.), Kateřina Slavíčková (gar.), Václav Kratochvíl, Jana Nábělková
Cvičící:
Bronislava Rohanová (gar.), Kateřina Slavíčková (gar.), Václav Kratochvíl, Jana Nábělková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Předmět Havárie a životní prostředí seznamuje studenty s pojmy jako jsou mimořádná událost, krizová situace, havarijní plánování, krizové řízení, orgány krizového řízení a plány řešení mimořádných událostí. Zabývá se jak příčinami vzniku mimořádných událostí, tak prevencí, analýzou a hodnocením. Uvedeny jsou příklady závažných havárií v minulosti, způsoby likvidace a dopady na člověka a životní prostředí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s pojmy jako jsou mimořádná událost, krizová situace, havarijní plánování, krizové řízení, orgány krizového řízení a plány řešení mimořádných událostí.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2361806.html