Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Marketing

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818MARK KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Jiří Petrášek (gar.)
Cvičící:
Jiří Petrášek (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět marketing seznamuje studenty se základními pojmy marketingové teorie a praxe. Hlavní část se zabývá čtyřmi základními nástroji marketingového mixu - výrobkem, cenou, distribucí a propagací. Objasňuje podstatu marketingového průzkumu a strategií používaných v konkurenčním boji.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, základní pojmy.

2. Marketing a okolí firmy.

3. Marketingový plán.

4. Strategie používané v konkurenčním boji.

5. Marketingový průzkum, primární a sekundární průzkum.

6. Trh, diferenciace trhu.

7. Kupní chování zákazníků.

8. Cena, strategie cenové tvorby.

9. Změny ceny a inflace.

10. Výrobek, klasifikace, značka.

11. Životní cyklus výrobku a jeho fáze.

12. Distribuční cesty.

13. Marketingová komunikace - reklama, podpora prodeje, publicita,osobní prodej.

14. Nekalá soutěž.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, základní pojmy.

2. Marketing a okolí firmy.

3. Marketingový plán.

4. Strategie používané v konkurenčním boji.

5. Marketingový průzkum, primární a sekundární průzkum.

6. Trh, diferenciace trhu.

7. Kupní chování zákazníků.

8. Cena, strategie cenové tvorby.

9. Změny ceny a inflace.

10. Výrobek, klasifikace, značka.

11. Životní cyklus výrobku a jeho fáze.

12. Distribuční cesty.

13. Marketingová komunikace - reklama, podpora prodeje, publicita,osobní prodej.

14. Nekalá soutěž.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní pojmy marketingové teorie.

Schopnosti:

Student získá klíčové kompetence v oblasti realizace metod marketingu, analýz Boston Consulting Group a SWOT, expanze a integrace v rámci agregátního trhu, volby tržní strategie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I.Horáková: Marketing v současné světové praxi,Grada, Praha, 1992.

[2] P.Kotler: Marketing,management, Grada, Praha, 2001.

[3] Kol.: Základy marketingu, VŠE, Praha, 1999.

Doporučená literatura:

[4] J.Světlík: Marketing cesta k trhu, EKKA, Zlín, 1994.

[5] J.Vysekalová: Základy marketingu, Fortuna, Praha, 1999.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23499405.html