Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy elektrotechniky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20ZE1 KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Předmět dává základní znalosti o zákonitostech stejnosměrného proudu, střídavého harmonického proudu na principu fázorů a impedancí. Rovněž jsou uvažovány obecné opakující se průběhy i průběhy jednorázové. Jsou probírány základní vlastnosti zpětnovazebních obvodů a přechod od analogových průběhů k průběhům diskrétním. Uvedeny jsou vlastnosti polovodičových prvků. Z elektrotechnických strojů jsou uvedeny principy a vlastnosti elektrických motorů a transformátorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23482005.html