Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář z pružnosti a pevnosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SPP Z 0 0P+2C česky
Přednášející:
Jan Vyčichl
Cvičící:
Jan Vyčichl
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Prostý tah a tlak. Prostý ohyb. Smykové napětí při ohybu. Návrh a posouzení průřezu prutu. Ohybová čára prutu. Volné kroucení. Kombinovaná namáhání. Návrh a posouzení na vzpěr.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh a posouzení nosníku a prutové konstrukce v pružném oboru.

Studijní materiály:

Puchmajer P., Pružnost a pevnost, Vydavatelství ČVUT, 2005

Puchmajer P., Řezníčková J., Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti, Vydavatelství ČVUT, 2002

Krejsa M., Lausová L., Michalcová V., Pružnost a plasticita, VŠB-TU Ostrava a ZČU v Plzni 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23400805.html