Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hluk v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16YHVD KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Základy technické akustiky, názvosloví, veličiny. Vzájemné vazby mezi akustickým tlakem, akustickým výkonem, intenzitou zvuku. Logaritmické stupnice v technické akustice. Šíření zvuku ve volném, reálném a omezeném prostoru. Protihluková opatření. Zdroje hluku - hypotetické zářiče. Lineární a plošné zdroje hluku a jejich akustická pole. Hluk automobilů, kolejových vozidel, letadel. Základy fysiologické akustiky. Hodnocení hluku. Vytváření hlukových map. Hluková studie.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23390705.html