Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technologie a společnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15TS Z 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Věda, technologie, společnost, člověk: vymezení pojmů a vztahů; formy sociálního uspořádání v závislosti na rozvoji vědy a technologií. Přenos poznatků a znalostí v historické perspektivě. Industrializace: průběh, formy, typy, fáze industriální společnosti, odpovědnost člověka, institucí, států a mezinárodních organizací za rozvoj, šíření a důsledky technologií. Sociální důsledky technického a technologického pokroku v období<br>     a) průmyslové<br>     b) chemické<br>     c) informační<br>     revoluce. Věda, technologie a lidský kapitál při řešení globálních problémů; úloha vědy, expertů a expertiz.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 7. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23374205.html