Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kořeny evropské integrace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15QKI Z 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Kurs je určen zájemcům o historické kořeny procesu evropské integrace, a to především v rovině ekonomické, ale i vojenské a politické. Výklad bude rozdělen do dvou základních částí, přičemž v první z nich budou analyzovány předpoklady a počátky nadnárodní integrace, zatímco ve druhé části bude položen důraz na vznik poválečné evropské integrace. Celý kurz pokrývá časový úsek od počátku 19. století do období plného konstituování se evropských společenství. Témata budou probírána komparativně, v kontextu dobového vývojem z hlediska dobové mocenské rovnováhy, i ve vztahu k proměnám mezinárodních vztahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23371905.html