Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jazyk - španělština 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15JS5 Z 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Úvod do chytrých měst, základy systémové analýzy, využití UML pro návrh systému, principy komplexních systémů, definice komponent chytrých měst, modelování s využitím multiagentních systémů, seznámení se simulačním prostředím AnyLogic, aplikace poznatků na konkrétní individuální úlohu.

Požadavky:

Absolvování předmětu Smart cities fundamentals

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je představit studentům metody návrhu komponent různých měst. Studenti se seznámí s principy návrhu UML, s principem multiagentních systémů a s nástroji pro simulaci komplexních (nejen dopravních) systémů. Tyto znalosti studenti zároveň prakticky ověří v průběhu semestru na návrhu konkrétního systému.

Studijní materiály:

[1] G. Rzevski and P. Skobelev. Managing complexity. World bank 2014.

[2] Whitten, Jeffrey L, Lonnie D. Bentley, and Kevin C. Dittman. Systems Analysis and Design Methods. 7th edition. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23368305.html