Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Finance a financování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
13YFIN KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku financí, finančního trhu a finančních institucí. Analyzuje úvěrovou a střadatelskou finanční politiku, půjčky, jejich druhy a vliv na věřitele i dlužníka. Přímé a portfoliové investování, jejich silné a slabé stránky a jejich rizika. Obchodní společnosti z hlediska financí a financování. Finanční aspekty akciových společností, postavení akcionářů, akcie, dividendy. Finanční plány, využití kombinace finančních instrumentů, jako jsou dlouhodobé a krátkodobé půjčky, emise obligací, navyšování základního jmění, druhy akcií. Základy směnek a směnečného práva, problémy konkursu a vyrovnání a problematika zahraničních investic.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23349005.html