Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Železniční tratě a stanice 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12ZTS1 Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Rozvoj železniční sítě, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích. Modernizace železniční sítě ČD, vysokorychlostní železniční tratě. Vozidlo a kolej, trakce, provozní zatížení tratí. Geometrické uspořádání koleje, průjezdný průřez. Navrhování železničních tratí a stanic, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace a její zpracování. Konstrukce železniční trati, železniční spodek a svršek, výhybky. Železniční stanice, vlečky a kolejiště průmyslových závodů. Vzájemná vazba území a železniční dopravy. Ekologické aspekty železniční dopravy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23340105.html