Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Železniční tratě a stanice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZTS Z,ZK 4 2P+2C+10B česky
Přednášející:
Martin Jacura, Lukáš Týfa, Martin Vaněk
Cvičící:
Tomáš Javořík, Jan Kruntorád, Vojtěch Novotný, Pavel Purkart, Ondřej Trešl, Lukáš Týfa, Martin Vaněk
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Kolejová doprava. Geometrické parametry železniční koleje. Trasování železničních tratí. Konstrukce železniční trati - železniční spodek a svršek. Prostorové uspořádání železničních tratí. Zabezpečovací zařízení na železnici ve vztahu k infrastruktuře. Dopravny a přepravní stanoviště. Železniční síť a kategorie tratí. Trakce v kolejové dopravě.

Požadavky:

křivky proměnné křivosti, obecná dopravně-inženýrská terminologie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními návrhovými paramety a konstrukčními prvky železniční dopravní cesty v souvislostech fungování celého železničního systému.

Studijní materiály:

Týfa, L.: Projektování kolejové dopravy [skripta ČVUT FD]. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014. ISBN 978-80-01-05440-6.

Fliegel, T. et al.: Železniční tratě a stanice. Cvičení [skripta ČVUT]. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2005. ISBN 80-01-03353-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23340005.html