Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení a regulace městské dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YRMD KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Řízení, organizace a regulace v dopravně inženýrské dokumentaci. Základní prostředky organizace a řízení dopravy. Dopravní předpisy, pravidla. Značky a značení. Řízení dopravy světelnou signalizací. Kritéria zřizování světelné signalizace. Základní pojmy. Cyklus, fáze, mezizelená, produktivní doba. Zásady výpočtu světelného řízení křižovatek. Kapacita světelně řízené křižovatky. Dopravou ovládané řízení. Liniové a plošné řízení dopravy. Jednosměrné ulice - výhody a nevýhody. Preference určitých druhů dopravy. Metody preference MHD. Úpravy pro zklidnění dopravy. Úpravy na křižovatkách. Informační a navigační systémy. Organizace parkování. Přibližné posouzení kapacity světelně řízené křižovatky. Návrh světelné koordinace. Návrh velké a malé okružní křižovatky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23336905.html