Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Podzemní stavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YPS KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Základní geotechnické disciplíny. Rozdělení podzemních staveb. Názvosloví. Projekční parametry podzemních liniových staveb. Geotechnický průzkum pro podzemní stavby. Klasifikace horninových masívů. Napjatost horninového masívu, horninové tlaky. Zatížení podzemních staveb. Dimenzování ostění podzemních staveb. Ražení a vystrojování štol. Ražení a vystrojování tunelů. Šachty a hloubené tunely. Isolace podzemních staveb. Údržba, sanace a rekonstrukce. „Case history“ - nejvýznamnější podzemní díla domácí i zahraniční.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23336605.html