Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Odpadové hospodářství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YOH KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Historický vývoj odpadového hospodářství. Produkce odpadů, druhy odpadů (tuhý komunální odpad, odpady z průmyslu, zemědělství, stavební činnosti, odpady, které se mohou vyskytovat v činnosti správy a údržby silnic, aj.) jejich sběr a svoz. Způsoby nakládání s odpady a jejich likvidace. Separace, recyklace, kompostování, spalování (způsoby spalování, typy spaloven), skládkování (těsnění skládek, drenážní systémy, konečná úprava, rekultivace). Zákon o odpadech a související legislativa, řešení této problematiky u nás a v zahraničí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23336105.html