Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kombinovaná nákladní doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YKND KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Základní pojmy a normy v kombinované dopravě (KD), vymezení pojmů a definicí, členění KD kvantifikace přeprav KD, zátěžové proudy KD, stav v zahraničí, stav v ČR. Legislativní normy v KD, legislativní rámec v KD v EU, legislativní rámec KD v ČR. Technická základna KD, nákladové jednotky (kontejnery, výměnné nadstavby, podvojné návěsy, lichtery), silniční dopravní prostředky, železniční dopravní prostředky, kontejnerové lodě. Prvky infrastruktury KD, dopravní síť, překladiště KD, manipulační prostředky KD. Organizace a technologie KD, obchodní a přepravní technologie, dopravní technologie KD. Technologie v silniční a železniční přepravě, technologie říčních a námořních přístavů. Technologie v překladištích. Technologie u přepravců, ložení a fixace zboží v prostředcích KD. Informační a řídící systémy v KD, vstupní a výstupní informace KD, integrovaný informační systém KD. Ekologie KD, ekonomika KD, kalkulace nákladů na přepravu v KD, cenová politika, tvorba ceny, tarify. Kombinovaná doprava v letecké dopravě, strategie odlišnosti, perspektivy rozvoje KD v letecké dopravě. Postup řešení Projektu prověření podmínek rozvoje kombinované dopravy, rozbor dosažených cílů. Alternativní návrhy postupu dalšího řešení Projektu prověření podmínek rozvoje kombinované dopravy. Exkurze do kontejnerového překladiště, seznámení se s technologií práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23335805.html