Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Integrované dopravní systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YIDS KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Cílem předmětu je objasnit smysl, účel a principy zavádění integrovaných dopravních systémů (IDS) v městských aglomeracích a vysvětlit všechny související okruhy problémů, zejména legislativní rámec (i ve vazbě na legislativu EU), modely IDS, financování a ekonomiku provozu, hodnocení kvality, informační technologie, podíl jednotlivých dopravních subsystémů, vazbu IDS na dopravní politiku státu a měst, vazbu na strategické územní plánování a koordinaci dopravy. V rámci výuky předmětu bude řešena případová studie modelu IDS v určené aglomeraci.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23335705.html