Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YHVP KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Předmět objasňuje problém systémového adaptivního způsobu posuzování interakcí mezi stavební činností a důsledky realizovaných staveb na jedné straně a složkami životního prostředí na druhé straně. Jde o systematické zkoumání důsledků předpokládaných záměrů, projektů, plánů i politických zájmů na životní prostředí, především záporných a nežádoucích efektů ve smyslu procesu E.I.A. (Environmental Impact Assessment). Tato činnost se vyznačuje vlastní odbornou terminologií, teorií, metodologií a zpětnými vazbami. Základ tvoří axiomatická teorie kardinálního užitku a multikriteriální ekologická hodnotová analýza, zakončená rozhodovacím procesem. Nezbytnou poznatkovou stránku předmětu tvoří znalost legislativních norem, technických předpisů a územní administrativy. Teoretické poznatky jsou ověřovány v rámci cvičení pomocí ekologického auditu a příkladových studií (práce s vyhodnocovacími křivkami, se soubory kritérií, výsledná hierarchizace variant). Věcná náplň, cíl a obsah předmětu klade důraz na rozvoj myšlení v souvislostech, což pokládáme za nezbytný model vědeckého rozvoje pro příští generace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23335605.html