Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dopravní průzkum a teorie dopravního proudu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YDOP KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Dopravní proud, jednotlivé vozidlo. Způsoby a druhy dopravních průzkumů a měření charakteristik a parametrů. Pohyb jednotlivého vozidla, fáze pohybu, akcelerace, decelerace, metoda a způsob měření a vyhodnocení (PRŮZKUM 1). Statistické zpracování dat, aplikace na PRŮZKUM 1, problematika presentace pomocí statistických charakteristik. Vstupní časy vozidel na řízené křižovatce, využití v návrhových metodách, způsob měření, vyhodnocení, teorie provozu na řízených křižovatkách (PRŮZKUM 2). Ztrátové časy vozidel, průjezd řízenou a neřízenou křižovatkou, teorie provozu na neřízených křižovatkách (PRŮZKUM 3). Syntéza zákonitostí pohybu jednotlivého vozidla v různých podmínkách, poznatky z průzkumů 1 až 3. Dopravní proud, obecně v neřízeném provozu, charakteristiky, způsoby sledování. Vztahy mezi základními charakteristikami, film I - H - V, makroanalýza. Dopravní proud v podmínkách řízeného provozu. Kolony vozidel, mikroanalýza. Profilové sledování, odhady parametrů úseku. Podmínky pro suplování prostorově - časových měření profilovými, problematika statistické spolehlivosti. Modelování dopravního proudu v pohybu. Modelování dopravního proudu v podmínkách kongescí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23335205.html