Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dopravní inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YDI KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Dopravní inženýrství a silniční a městské dopravní inženýrství - historie, vývoj, rozdíly. Pohyb jednotlivého vozidla. Pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený. Brzdová dráha. Délka rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Jízdní odpory. Aplikace pro projektové prvky. Pohyb vozidla po kruhové dráze. Stabilita vozidla v zatáčce. Aplikace pro výpočet minimálního poloměru. Přechodnice. Základní charakteristiky dopravního proudu. Intenzita, hustota, rychlosti. Odvozené charakteristiky. Kapacita komunikace. Rušený a nerušený dopravní proud. Poissonovo rozdělení vozidel v proudu. Kapacita neřízené křižovatky. Principy světelného řízení křižovatek. Kapacita řízené křižovatky. Křižovatky s plynulou dopravou - princip. Kapacita okružních křižovatek a ramp mimoúrovňových křižovatek. Prognostické modely pro určení objemu dopravy a mezioblastních vztahů. Metody analogické a syntetické. Balancování rozdělovacích modelů. Kalibrace modelu. Zásady dopravního řešení v území. Integrace a segregace doprav.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23335005.html