Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do doprav.a manipul.techn

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12UDMT Z,ZK 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Dopravní a manipulační technika v kontinuitě času. Dopravní systémy a dopravní prostředky; infrastruktura a rozdělení. Principy, funkce a uspořádání pozemních dopravních prostředků kolejových a silničních. Tepelné motory a jejich koncepce. Elektrické motory. Přenos výkonu a jeho charakteristiky. Nepozemní dopravní prostředky. Plavidla říční a námořní, dopravní letadla a jejich hnací jednotky; principy, řešení. Manipulační a zdvihací zařízení, třídění. Prostředky pro ložení a skladování. Základní pojmy a názvosloví. Součástí předmětu jsou exkurze.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23332305.html