Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projektování komunikací 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12PRK1 ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Rozdělení pozemních komunikací. Stupeň motorizace a automobilizace. Kategorie silnic a dálnic. Délka rozhledu pro zastavení a předjíždění. Stabilita vozidla při průjezdu směrovým obloukem. Kružnicový oblouk se symetrickými přechodnicemi. Definice nivelety, umístění, zásady návrhu. Vzestupnice, sestupnice. Vzájemný vztah výškového a směrového řešení. Zobrazení trasy. Odvodnění pozemních komunikací. Volba konstrukce vozovky. Vzorový příčný řez. Pracovní příčné řezy. Projektová dokumentace staveb pozemních komunikací. Křižovatky. Místní komunikace. Letiště.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23331605.html