Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Organizace a řízení městské hromadné dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12ORD Z,ZK 4 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty s funkcí městské hromadné dopravy (MHD) osob v městských aglomeracích, se zásadami návrhu řešení dopravních systémů MHD a to autobusů, trolejbusů, elektrických kolejových drah povrchových a podzemních (metro). Vysvětlena bude problematika technické základny a to dopravních prostředků, dopravních cest a dopravních zařízení. Důraz bude kladen na organizaci a řízení MHD - na řízení provozních jednotek, struktur operativního řízení, dispečerského řízení provozu, zásad tvorby grafikonů dopravy a jízdních řádů. Vysvětleny budou zásady tvorby projektů organizace MHD. Stručně budou uvedeny zásady tarifní politiky. Objasněny budou principy integrovaného dopravního systému v městských aglomeracích.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23331405.html