Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Modelování systémů a procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MSP Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Systém a podsystém, vnější a vnitřní popis systému, spojitý a diskrétní systém, matematika jako nástroj, příklady formulace diferenčních a diferenciálních rovnic, lineární a nelineární systém, stacionární a nestacionární systém, kauzalita, vnější popis systému, lineární časově invariantní systém, vztah vstup / výstup, konvoluce, Laplaceova transformace, z-transformace, vlastnosti, přenosová funkce, stavový popis a přenosová funkce, stabilita.

Požadavky:

znalost základních pojmů a operací s vektory a maticemi, výpočtů součtů nekonečné řady, derivací a integrálů funkce jedné proměnné, vlastnosti trigonometrických, hyperbolických, exponenciálních funkcí a komplexních čísel

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Použití Laplaceovy transformace a z-transformace pro analýzu spojitých resp. diskrétních lineárních systémů, nalezení stavového popisu ze slovního zadání dynamického systému, použití MATLABu pro modelování systémů a řešení soustav nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Studijní materiály:

literatura a řešené příklady na stránce předmětu: http://zolotarev.fd.cvut.cz/msp

Chaturvedi, D. K.: Modeling and Simulation of Systems Using MATLAB and Simulink, CRC Press, Taylor&Francis Group, 2010, ISBN 978-1-4398-0672-2, 709 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23322205.html