Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Web Technologies 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-WT2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Web Application Design (BIE-TWA)
Předmět je náhradou za:
Web Application Design (BIE-TWA)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Students are able to design and implement a complete web application (both the client side and the server side). PHP is the most popular programming language for writing dynamic web applications, and is used as the primary programming language of this module. Students learn to design and implement, for instance, an e-shop, a gallery, a shared calendar, and so on. Tools for quick and secure application development are introduced.

Požadavky:

Knowledge in the scope of the introductory „Web and Multimedia“ module.

Osnova přednášek:

1. Introduction (web application architecture, HTTP).

2. Introduction of PHP, basics of handling HTTP connections by a web server.

3. OOP in PHP5.

4. Access to databases, separation of database access from the application logic, independence of the database used, MySQL 5.

5. Keeping session information over stateless HTTP connections, cookies, sessions.

6. Separation of the presentation part of the application from the application logic, SMARTY templates.

7. Development cycle of a web application.

8. Practical aspects of web application development: Security of PHP applications.

9. Rapid Application Development (RAD) applied to web applications, PEAR, PECL.

10. XML-based technologies, processing XML documents in PHP, differences between PHP4 and PHP5.

Osnova cvičení:

1. Introduction to development environment, simple HTML pages.

2. Advanced techniques of designing web presentations.

3. Client-side scripting: JavaScript.

4. Handling of a simple HTTP request in PHP.

5. Database layer of a web application.

6. Keeping session information over stateless HTTP connection, sessions, cookies.

7. [2] Simple web application with a separate application and presentation logic.

8. Extensions of the Smarty template engine.

9. Handling forms with QuickForms.

10. [3] Individual work on projects.

Cíle studia:

PHP is the most popular programming language for writing dynamic web applications, and is used as the primary programming language in this module. You will learn to design and implement, for instance, an e-shop, a gallery, a shared calendar, and so on. Tools for quick and secure application development are also introduced.

Studijní materiály:

1. Sklar, D. Learning PHP 5. O'Reilly, 2004. ISBN 0596005601.

2. Davis, M., Phillips, J. Learning PHP & MySQL: Step-by-Step Guide to Creating Database-Driven Web Sites. O'Reilly, 2007. ISBN 0596514018.

Poznámka:

For latecomers:

The course BIE-WT2 can be accomplished on behalf of the successful completion of two courses: „BIE-TWA.1“ + „BIE-PJS“.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2320806.html