Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy algoritmizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818ZALG Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Miroslav Virius (gar.)
Cvičící:
Miroslav Virius (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

V tomto předmětu se student seznámí s vybranými algoritmy a s metodami, jak algoritmus navrhnout. Seznámí se také s vybranými technikami odvozování jejich složitosti.

Požadavky:

Základy programování.

Osnova přednášek:

1. Algoritmus

2. Datové struktury

3. Metody návrhu algoritmu

4. Rekurze.

5. Řazení(třídění)

6. Vyvážené stromy, optimální stromy.

7. Seminumerické algoritmy

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Běžně používané algoritmy (jako je třídění nebo hledání nejkratší cesty) a nejdůležitější datové struktury (jako je strom, seznam, hešová tabulka).

Schopnosti:

Použití běžných metod návrhu algoritmu, ve vybraných případech odvození jejich složitosti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Základy algoritmizace v C++. 3. vydání. Praha, ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05606-6.

Doporučená literatura:

[2] Knuth, Donald E. The Art of the Computer Programming. Vol. 1, 2, 3. Addison-Wesley Professional 1998. ISBN: 0201485419.

[3] Wirth, N. Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall 1975.

[4] Topfer, P. Algoritmy a programovací techniky. Praha, Prometheus 1995.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23129105.html