Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Manažerská psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B16MPL ZK 2 2+0s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností. Komunikace a řešení konfliktů. Pracovní skupina a tým, vedení porad. Time management, delegování. Zvládání emocí a stresu. Podniková kultura a organizační změna.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Osnova přednášek:

1. Úvod k předmětu. Psychologie v manažerské praxi.

2. Psychologie komunikace I: Komunikace jako manažerský nástroj. Zpětná vazba.

3. Psychologie komunikace II: Neverbální komunikace, emoce, lhaní. Aktivní naslouchání.

4. Psychologie osobnosti I a II: Osobnost a inteligence. Metody jejich posuzování a hodnocení.

5. Vyjednávání a řešení konfliktů: Interpersonální konflikt. Mediace, asertivita a kooperativní vyjednávání.

6. Systém práce s lidmi I: Pracovní kompetence a kompetenční modely. Hodnocení kompetencí: 360tistupňová zpětná vazba a behaviorální interview.

7. Motivace k práci a stimulace. Autonomie a participace.

8. Systém práce s lidmi II: Rozvoj dovedností podřízených pracovníků. Koučování a mentoring.

9. Týmová práce I: Management a Leadership. Styl vedení a situační rozhodování.

10. Týmová práce II: Skupinová dynamika a týmová spolupráce. Týmové role, rozvoj týmu.

11. Firemní kultura a klima. Realizace organizační změny.

12. Seberozvoj I: Stres a sebeřízení.

13. Seberozvoj II: Organizace času a delegování.

14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Osnova cvičení:

Cvičení se zaměřují na praktický rozvoj, nácvik a trénink sociálních a manažerských dovedností zážitkovou formou pomocí psychologických a manažerských her.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, emocí a s moderními metodami jejich posuzování. Poznají přístupy k působení na motivaci a rozvoj dovedností podřízených v roli manažera (koučování, empowerment, delegování). Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních (aktivní naslouchání, zpětná vazba, formulace požadavku apod.). Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě.

Studijní materiály:

1. Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012

2. Mikuláštík, M.: Manažerská psychologie. Zlín, UTB 2003

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2306806.html