Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Stavební fyzika II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524SF2 Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Způsoby šíření tepla. Součinitel prostupu tepla. Koncepce návrhu obalových konstrukcí budov. Vlhkostní bilance stavebních konstrukcí. Dvourozměrné vedení tepla, tepelné mosty. Letní a zimní tepelná stabilita. Zásady návrhu budov s nízkou spotřebou tepla.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení základních znalostí a dovedností ze stavební tepelné techniky. Seznámení s koncepcí návrhu budov z energetického hlediska.

Studijní materiály:

Kulhánek F.: Stavební fyzika 2. Stavební tepelná technika , Vydavatelství ČVUT, Praha 2006, Vaverka, Chybík, Mrlík: Stavební fyzika 2. Stavební tepelná technika, VUTIUM Brno 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23056305.html