Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Prům.a zeměděl. stavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
517NS5 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav nauky o budovách
Anotace:

Seznámení se základními principy navrhování průmyslových areálů v širších souvislostech, generelů jednotlivých závodů a výrobních a pomocných objektů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Řešení průmyslového závodu v širších urbanistických vazbách, řešení generelu průmyslového závodu v interních a vnějších vazbách a v návaznosti na dopravní systémy, návrh jednotlivých průmyslových objektů v návaznosti na technologické a energetické požadavky, pomocné zázemí.

Studijní materiály:

Kovařík,Štědrý,Pospíšil-Navrhování průmyslových staveb I-III, Štědrý- Nauka o stavbách 5, Kovařík-Průmyslové stavby 1-2, Hlaváček-Architektura pohybu a proměn, Neufert-Navrhování staveb, Kolektiv autorů-Navrhování staveb

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23054305.html