Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Diplomová práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DPIT2 Z 20 0+25 česky
Korekvizita:
Seminář k diplomové práci 2 (12DSIT2)
Prerekvizita:
Diplomová práce 1 (12DPIT1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Předmět se týká problematiky oficiálně zadaného tématu diplomové práce obvykle ne však nutně navazujícího na téma výzkumného úkolu. Její obhajoba je součástí uzavření magisterské etapy studia. Garantem zadaného tématu je vedoucí práce, ktery zadává literaturu, kontroluje průběh a obhajitelnost práce a operativně řeší problémy práce. Student samostatně řeší uvedenou problematiku. Zadání práce je po odevzdání vyzkumného úkolu odsouhlaseno vedoucím katedry a děkanem fakulty. Práce je oponována alespoň jedním oponentem. Práce je obvykle psána anglicky. Kontaktní hodiny se týkají styku s vedoucím práce a jsou řešeny dle aktuální potřeby práce. Předmet proto není rozvrhován. Student je povinen předložit text práce školiteli s dostatečným časovým předstihem před termínem odevdání práce.

Požadavky:

obhájený výzkumný úkol

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Doporučená literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23047605.html