Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář z automatického řízení 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2376017 Z 0 0P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Milan Hofreiter (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Kombinační a sekvenční logika, programovatelné automaty, statické a dynamické charakteristiky, typy systémů, řešení diferenciálních rovnic, modelování, analýza systémů, zpětnovazební řídicí systémy, stabilita lineárních sytémů, přenos, PID regulátory, dvou-polohové regulátory, návrh řídicího systému, analýza ve frekvenční oblasti, ladění regulátorů.

Požadavky:

viz http://www1.fs.cvut.cz/cz/u12110/ar/ar/

Osnova přednášek:

Aplikační seminář zaměřený na řešení příkladů z logického (kombinačni a sekvenční logika), analogového (v časové a frekvenční oblasti) a číslicového řízení (v časové i frekvenční oblasti)z oblasti určené přednáškami předmětu Automatické řízení.

Osnova cvičení:

pouze seminář

Cíle studia:

prohloubení znalostí studentů v automatickém řízení

Studijní materiály:

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení. Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Hofreiter, M.: Příklady z automatického řízení. Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Zítek, P.: Automatické řízení pro bakaláře. Skriptum, ČVUT v Praze, 2009, dotisk 2012

Poznámka:

info viz www.fs.cvut.cz/ar

Další informace:
www.fs.cvut.cz/ar vlab.fsid.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C1-311
Hofreiter M.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 311
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2286806.html