Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technická normalizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2335006 KZ 4 2P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Praktické uplatnění normativních dokumentů v návrhu a vývoji produktů; tvorba normativních dokumentů na úrovni podnikové, celostátní, evropské a mezinárodní. Cesty možné účasti na tvorbě normativních dokumentů. Problematika předmětných technických norem (závity, spojovací součásti atd.); rozměrové a geometrické specifikace produktů a jejich ověřování (od výkresu k měření, kontrole a zkoušení); normy činností jako systémy managementu kvality, environmentální systémy, analýza rizika; harmonizace normativních dokumentů v rámci EU s následným prohlášením o shodě produktu a označení CE. Aplikace normativních dokumentů v semestrálních a diplomových pracích. Cesty k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti. Technické normy konstrukčních a nástrojových materiálů. Nanotechnologie.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2280806.html