Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

CNC Machining Practical Class

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E346018 Z 2 0P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Students will work in a selected SW in our laboratory and they will be supported by all necessary techniques. Later on they will work separately on their own projects where they will create the partprogram and NC code intended for machining on milling machine tools. Project will end by real machining on a machine tool.

Požadavky:

(nothing)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Aknowledge with technological abilities of machines.

2. Workpiece clamping systems.

3. Tool clamping systems.

4. Tool selection and tool geometry.

5. Tool corrections and their measurement.

6. Cutting conditions selection and their optimalization.

7. Toolpath strategies - roughing.

8. Toolpath strategies - finishing.

9. Toolpaths optimalization.

10. NC code processing and adjustments.

11. NC code verification.

12. Probes utilization on CNC machine.

13. Model machining evaluation.

Cíle studia:

Object of this course is to provide the students information about use of CAM software for automated programming of CNC machines and to allow them to manufacture their projects.

Studijní materiály:

- http://www.mmsonline.com/

- http://www.cncreport.com/

Poznámka:

This course is intended for student with knowledge of CAD/CAM technology but also absolute beginners. This course is recommended for those who would like to realize by machining their own designs on a CNC machine tool.

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C46018&lang=ENG
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2251106.html