Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Patologická fyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBPFZ Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný přehled o patofyziologii orgánových systémů vycházející ze znalosti jejich normální funkce. Pozornost je zaměřena na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů. Znalost těchto obecných patofyziologických mechanizmů pak umožní pochopení geneze konkrétních onemocnění. Přednášky jsou též koncipovány tak, aby umožnily využití znalosti patofyziologie v klinické praxi.

Požadavky:

Přednášky: účast je povinná, jsou možné nejvýše tři neomluvené absence, ostatní nutno řádně omluvit.

Zápočet: písemná forma testu, 15 otázek, kombinovaná varianta odpovědí ze čtyř možností (A,B,C,D), při opakování případně ústní zkouška v rozsahu referenční literatury a látky přednesené na přednáškách. K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 9ti správných odpovědí. Bez zápočtu není možné absolvovat zkoušku.

Zkouška: písemná forma testu, 30 otázek, kombinovaná varianta odpovědí ze čtyř možností (A,B,C,D), 1.opravná zkouška stejnou formou testu, 2.opravná zkouška ústní formou v rozsahu referenční literatury a látky přednesené na přednáškách. Bodové hodnocení testu: 30 - 29 správných odpovědí = 1(A), 28 - 27 správných odpovědí = 1,5(B), 26 - 24 správných odpovědí = 2(C), 23 - 22 správných odpovědí = 2,5(D), 21 - 19 správných odpovědí = 3(E), 18 a méně správných odpovědí = 4(F).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně 7 dnů.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, patofyziologie buňky, zánět, patofyziologie nádorového bujení, poruchy imunitního systému

2. Patofyziologie vnitřního prostředí I

3. Patofyziologie vnitřního prostředí II

4. Patofyziologie metabolických poruch

5. Patofyziologie krve, transfuze krve a krevních derivátů

6. Patofyziologie kardiovaskulárního systému I

7. Patofyziologie kardiovaskulárního systému II

8. Patofyziologie respiračního systému

9. Patofyziologie uropoetického systému

10. Patofyziologie trávicího systému

11. Patofyziologie jater a žlučových cest

12. Patofyziologie endokrinního systému

13. Patofyziologie centrálního a periferního nervového systému

14. Stručný přehled probrané látky

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] VOKURKA, M., et al.: Patofyziologie pro nelékařské obory 2005

[2] SILBERNAGL, S, LANG, F.: Atlas patofyziologie člověka 2001

[3] FÖLSCH U. R. et al.: Patologická fyziologie, Grada 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2209606.html