Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBZPO ZK 2 2P+0C česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo (gar.), Anna Erfányuková, Ivana Kubátová
Cvičící:
Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Obsahem předmětu je problematika zdravotnické legislativy. Základy práva a správního procesu, principy a zásady zdravotnické legislativy. Stěžejní zákony pro biomedicínské inženýrství. Uvedení výrobku na trh a normy s tím spojené. Nákup zdravotnické techniky. Medicínské právo - informovaný souhlas, poučení pacienta, odmítnutí zdravotní péče, ukončení péče o pacienta. Průmyslové vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory). Právní ochrana duševního vlastnictví.

Požadavky:

Splnění zkouškového testu. Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

Obsah přednášek:

1. Princip a zásady tvorby legislativy. Druhy právních norem. Legislativa ve zdravotnictví.

2. Ochrana průmyslového vlastnictví, smysl, základní principy. Konkurenceschopnost EU.

3. Výzkum a vývoj versus průmyslově právní informace a ochrana duševního vlastnictví.

4. Úřad průmyslového vlastnictví a jeho úkoly. Základní přehled předmětů ochrany.

5. Ochrana technických řešení. Podmínky udělení ochrany na vynález a užitný vzor. Princip zpracování a podání přihlášky. Průběh řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Účinky ochrany. Příklady vynálezů

6. Ochrana designu. Podmínky ochrany. Princip zpracování a podání přihlášky. Průběh řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

7. Průmyslový vzor Společenství. Dodatková ochranná osvědčení na léčiva a přípravky na ochranu rostlin

8. Ochrana označení, druhy ochrany, podmínky ochrany. Princip zpracování a podání přihlášek, průběh řízení, účinky ochrany. Způsoby užívání ochranné známky, příklady

9. Přihlašování do zahraničí, důvody a možnosti ochrany v zahraničí. Národní přihlášky, Evropský patent, Mezinárodní přihláška PCT, Ochranná známka Společenství

10. Systémy třídění, význam třídění pro rešeršní práci

11. Rešerše - zdroje průmyslově právních informací. Účel a význam rešerší, typy rešerší.

12. Volně přístupné databáze, jejich struktura. Zadávání podmínek rešerše

13. Smlouvy z oblasti průmyslových práv

Osnova cvičení:

Tento předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi vyplývajících ze současné legislativy týkajících se problematiky zdravotnictví. Důraz je kladen na seznámení studentů s hlavními body a myšlenkami obsaženými v zákonech, nařízeních a normách České republiky a direktivách EU pro oblast zdravotnictví. Student je dále seznámen s problematikou ochrany průmyslového vlastnictví: smyslem, základními principy, strukturou a působností orgánů. Student by měl mít po absolvování předmětu ucelený přehled v problematice zdravotnické legislativy a ochrany průmyslového vlastnictví.

Studijní materiály:

Základní literatura:

1. JAKL, L.: Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů, ÚPV 2004

2. PIČMAN, D.: Průmyslově právní informace a rešeršní systémy, ÚPV 2008

3. JAKL, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České

republice, ÚPV 2003

4. KOPECKÁ, S.: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví, ÚPV 2002

5. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění

6. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (s účinky od 1.4.2004)

Doporučená literatura:

1.Internetové zdroje: http://www.upv.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:C-4
Erfányuková A.
10:00–11:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Malý sál
místnost KL:C-4
Kneppo P.
Kamenský V.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Malý sál
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2209106.html