Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Aplikovaná fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBAFY Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Základy termodynamiky, kinetická teorie plynu. Transportní jevy v plynech a kapalinách. Elektromagnetické pole a jeho interakce s látkou. Elektronová struktura atomů a molekul. Fyzika nízkých teplot a supravodivost. Magnetická rezonance a její aplikace. Základy difrakce rentgenového záření a rentgenová strukturní analýza.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Absolvovat cvičení v předepsaném rozsahu.

Požadavky ke zkoušce:

Splnit podmínky zápočtu, zvládnout odpřednášenou látku.

Osnova přednášek:

1. Základy termodynamiky, stavové veličiny, první a druhý zákon termodynamiky.

2. Ideální plyn, děj izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický.

3. Kinetická teorie plynu.

4. Transportní jevy v plynech. Reálné plyny.

5. Kapaliny, transportní jevy v kapalinách.

6. Elektromagnetické pole a jeho interakce s látkou. Záření (absolutně) černého tělesa a jeho aplikace.

7. Elektronová struktura atomů a molekul.

8. Kvantová teorie přechodů v elektromagnetickém poli.

9. Fyzika nízkých teplot a supravodivost.

10. Magnetická rezonance - princip metody.

11. Magnetická rezonance v kondenzovaných látkách.

12. Jaderná magnetická rezonance v pevné fázi a kapalinách.

13. Rentgenová strukturní analýza, Symetrie krystalů a biologických objektů, Základy difrakce rentgenového záření.

14. Určování struktur krystalů, amorfních látek, částečně uspořádaných systémů, krystalizujících biologických látek.

Osnova cvičení:

1. Základy termodynamiky, stavové veličiny, první a druhý zákon termodynamiky.

2. Ideální plyn, děj izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický.

3. Kinetická teorie plynu.

4. Transportní jevy v plynech. Reálné plyny.

5. Kapaliny, transportní jevy v kapalinách.

6. Elektromagnetické pole a jeho interakce s látkou. Záření (absolutně) černého tělesa a jeho aplikace.

7. Elektronová struktura atomů a molekul.

8. Kvantová teorie přechodů v elektromagnetickém poli.

9. Fyzika nízkých teplot a supravodivost.

10. Magnetická rezonance - princip metody.

11. Magnetická rezonance v kondenzovaných látkách.

12. Jaderná magnetická rezonance v pevné fázi a kapalinách.

13. Rentgenová strukturní analýza, Symetrie krystalů a biologických objektů, Základy difrakce rentgenového záření.

14. Určování struktur krystalů, amorfních látek, částečně uspořádaných systémů, krystalizujících biologických látek.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty alespoň na základní úrovni s podstatou některých fyzikálních jevů, na kterých je založena např. celá řada přístrojů, se kterými se studenti v praxi setkávají.

Studijní materiály:

Základní studijní literatura:

1. Prosser, V. a kol: Experimentální metody biofyziky. Academia, Praha, 1989. ISBN 80-200-0059-3

2. Svoboda, E., Bakule, R.: Molekulová fyzika. Academia, Praha, 1992. ISBN 80-200-0025-9

3. Maršák, Z. , Havránková E. : Sbírka řešených příkladů z fyziky - Termika a molekulová fyzika. Vydavatelství ČVUT Praha, 2004.

4. Feynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky. Fragment, Praha 2013.

5. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. Druhé přepracované české vydání, 2 svazky. Vutium, Brno 2014. ISBN 978-80-214-4123-1

6. Beiser A., Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1978.

Doporučená studijní literatura:

7. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus. Academia, Praha, 2002. ISBN 80-200-1004-1

8. Thornton, S.T., Rex, A.: Modern Physics for Scientists and Engineers. Brooks Cole; 3 edition, 2005.

9. Polák, R., Zahradník, R.: Obecná chemie. Academia, Praha, 2000. ISBN 80-200-0794-6

10. Kuperman, V.: Magnetic Resonance Imaging. Physical Principles and Applications. Academic Press, 2012. ISBN 978-0123886651

11. The Feynman Lectures on Physics, http://www.feynmanlectures.caltech.edu/

12. Fyzika pro bakaláře (VŠB TU Ostrava), http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/Fyzikaprobakalare/PDF/

13. Fyzika - Studijní materiály (UP Olomouc), http://mofy.upol.cz/opory.html

14. Sbírka řešených úloh z fyziky, http://reseneulohy.cz/cs

15. Fyzika - Příklady.EU, https://www.priklady.eu/cs/fyzika.alej

16. Blink, E. J.: Basic MRI Physics. http://www.mri-physics.net/textuk.html

17. Hornak, J.P.: The Basics of NMR. http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr

Poznámka:
Další informace:
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinor/edu/pmbafy/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2207906.html