Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Mikroskopické metody v medicíně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBMMM Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Techniky světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, techniky elektronové mikroskopie (SEM, TEM), digitální zobrazování v biologii a medicíně. Příprava mikroskopických preparátů pro světelnou a elektronovou mikroskopii, příprava trvalých histologických preparátů pro studium živočišných tkání.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: 1 test, zpracování prezentace.

Osnova přednášek:

1.Mikroskopy ? úvod, rozdělení mikroskopů

2.Optický mikroskop, optická mikroskopie,

3.Mikroskopie v oční optice (vedení svazku, fokusace, divergence)

4.Elektronové mikroskopy SEM (Scanning Elektron Microscopy- rastrující elektronový mikroskop) a TEM (Transmission Electron Microscopy ? rastrující elektronový mikroskop)

5.TEM - příprava vzorků, ukázka TEM a měřících postupů

6.SPM (Scanning Probe Microscopy ? mikroskopie řádkovací sondou)

7.STM ? Scanning Tunneling Microscopy ? řádkovací tunelovací mikroskopie, AFM- Atomic Force Microscopy ? mikroskopie atomárních sil, NSOM ? Scanning Near- Field Optical

Microscopy - optický rastrovací mikroskop s lokální sondou, pracující v blízkém poli

8.AFM ? praktická ukázka měření, měření adheze a mikrotvrdosti pomocí AFM

9.Fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie

10.Zobrazovací metody pro mikroskopii (pro AFM, STM, SEM, TEM, NSOM, ?)

11.Prezentace semestrálních prací 1.

12.Prezentace semestrálních prací 2

13.Nové typy mikroskopií (kapacitní mikroskopie, tepelná mikroskopie, magnetická mikroskopie, atd)

14.Závěrečný test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům ucelený výklad o mikroskopických metodách používaných v biologických vědách a medicíně.

Studijní materiály:

[1]NEBESÁŘOVÁ, Jana. Elektronová mikroskopie pro biology [online]. České Budějovice: 13.1.2002/13.1.2002 [1.5.2011]. http://www.paru.cas.cz/lem/book/

[2]HOZMAN, Jiří. Získání a zpracování obrazu v mikroskopii, ÚMG AV ČR [online]. Praha: 05/2003/2.5.2010 [1.5.2011]. http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

[3]Amelinckx,S., D. van Dyck, J. van Landuyt, G. van Tendeloo. Handbook of Microscopy: Applications in Materials Science, Solid-State Physics and Chemistry Applications: Vols. 1+2+3. VCH Verlagsgesellschaft mbH, 2008. Ebook - http://knihovny.cvut.cz - EIZ - Wiley online library nebo http://80.onlinelibrary.wiley.com.dialog.cvut.cz/book/10.1002/9783527619283.

[4]Molecular Expressions - Optical Microscopy Primer - Introduction [online]. 19.6.1998/16.1.2009 [1.5.2011]. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html

[5]KAK, A.C., SLANEY, M. Principles of Computerized Tomographic Imaging [online]. [1.5.2011]. http://www.slaney.org/pct/pct-toc.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2207506.html