Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Toxikologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44TOX ZK česky
Přednášející:
Jana Nábělková (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

estování toxicity látek; ekotoxikologický účinek různých prioritních polutantů na složky životního prostředí; hodnocení ekotoxikologické nebezpečnosti; likvidace havárií prioritních polutantů; metody detekce znečišťujících látek; modelování osudu polutantů v životním prostředí; akvatická toxikologie

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Rand, G.M. (1995): Fundamentals of Aquatic Toxikology. Effects, Environmental Fate and Risk Assessment. Second Edition. Taylors & Francis. North Palm Brach.

Paguin, P.R., Farley, K. et al (2003): Metals in Aquatic Systems? A review of Exposure, Bioaccumulation, and Toxicity Models. SETAC

Glasson,J., Therivel, R. and Chadwi, A. (2005). Introduction to environmental impact assessment. 3rd Edition. Routledge, Taylor and Francis Group, London

Crosby, D. (1998), Environmental Toxicology and Chemistry. Oxford University Press

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2203106.html