Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Práce s programovými prostředky (Matlab)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBPPM KZ 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Základní popis prostředí Matlabu a charakteristika (jádro, Simulink, toolboxy, speciální toolboxy, práce v reálném čase). Základní pravidla Matlabu. Formáty čísel. Používání znaků. Proměnné a matice. Komplexní čísla. Zaokrouhlování čísel. Základní příkazy Matlabu. Zadávání aktuálních cest. Uložení souboru. Otevření souboru. Operace s maticemi. Používání nástrojů pro zobrazení grafických dat (vizualizace). Simulink (základní popis, způsob vytváření úloh, zadávání parametrů). Podmiňovací s cyklické příkazy. Programování v Matlabu (tvorba skriptů, funkce, odlaďování, prostředí). Spojité procesy. Diskrétní procesy. Náhodné procesy. Symbolická řešení. Zpracování signálů a obrazů v Matlabu. Tvorba grafických uživatelských rozhraní. Vytváření aplikací (Matlab Compiler).

Požadavky:

Podmínkou klasifikovaného zápočtu je plná účast na cvičení a úspěšné složení zápočtového testu.

Osnova přednášek:

Předmět má pouze cvičení

Osnova cvičení:

1. Elementární operace s reálnými čísly; nápověda; číselné formáty; datové typy; práce s komplexními čísly; proměnné; práce s řetězci znaků.

2. Relační operátory; Uložení/načtení proměnných do/ze souboru; Vyhledávání uvnitř textových řetězců; Matice a vektory; Operace s maticemi; Zvláštní typy matic; Indexování matic.

3. m-funkce a skripty; Krokování (ladění) funkcí/skriptů; Podmíněný příkaz; Cyklus s předem známým počtem opakování (iterační cyklus); Cyklus řízený podmínkou.

4. Základní použití 2D grafiky; Spojitý 2D graf; Více křivek v jednom okně; Vzhled grafu; Logaritmické souřadnice; Více obrázků v jednom okně; Uložení a přenos grafu; Tvorba grafu z importovaných hodnot.

5. Příklady k řešení.

6. Toolbox symbolické matematiky; soustava rovnic; Symbolická derivace; integrál; Import dat z Excelu.

7. Vytvoření spojitého 3D grafu; Matice jako plocha; Definování úhlu pohledu; Image processing toolbox; Reprezentace obrazů v MATLABu.

8. Základní použití 3D grafiky a další typy grafů.

9. Reprezentace obrazů v MATLABu; Změna formátu obrazů; Image processing toolbox; Mapa barev; Bodové operace.

10. Generování harmonických signálů; Harmonický signál s proměnným kmitočtem; Řízený oscilátor; Generování obdélníkových signálů; Generování periodického pilovitého signálu; Záznam a poslech audio signálů.

11. Tvorba grafických uživatelských rozhraní.

12. Řešení příkladů;

13. Video, zvuk a animace; komunikace.

14. Konečný zápočtový test

Cíle studia:

Získat základní znalosti programování v prostředí MATLAB, seznámit studenty s používanými toolboxy a grafickými prezentačními prostředky v prostřed MATLAB. Schopnost a využití MATLABu pro návrh modelování číslicových systémů, které využijí v dalších předmětech bakalářského studia.

Studijní materiály:

[1]Dušek, F., Honc, D.: Matlab a Simulink, Univerzita Pardubice, 2005.

[2]Zaplatílek, K., Doňar, K.: MATLAB pro začátečníky, Technická literature BEN,

Praha 2003.

[3]Zaplatílek, K., Doňar, K.: MATLAB tvor uživatelských aplikací, Technická

literature BEN, Praha 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2181806.html